W ciągu ostatnich 15 lat realizowaliśmy wiele projektów zieleni miejsckiej, między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie.