Rozwój usług pielęgnacji boisk sportowych oraz projektowania rozwiązań kompensacyjnych

Firma Ogród realizuje projekt Rozwój usług pielęgnacji boisk sportowych oraz projektowania rozwiązań kompensacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarządzanie projektem oraz nadzór nad realizacją: Euroconsulting inż. Grażyna Hoffmann tel. 660 986 898.