Prowadzimy działania ekologiczne. Współpracujemy z leśnictwami i stowarzyszeniami ekologicznymi. Z ogólnopolskim Klubem Przyrodników pracowaliśmy nad ochroną ekosystemów podmokłych, szczególnie torfowisk i związanych z nimi gatunków.